Upcoming events

Sponsored conferences

 

(Czech version only)
Brzy proběhne aktualizace těchto informací!

Vážení členové IEEE Power and Energy Society,

dovoluji si Vám zaslat aktuální přehled zpráv z naší sekce:

Naše sekce každoročně uděluje cenu Outstanding Engineer Award za přínos našemu oboru a v tomto roce tomu nebude jinak.
Podrobnosti jsou uvedeny na níže uvedeném linku:
http://pes.ieee.cz/content/outstanding-engineer-award
Dovoluji si Vás touto cestou požádat o zaslání Vašich nominací nejpozději do 10. 12. 2015.


V nejbližších hodinách začnou volby do předsednictva československé sekce IEEE Power and Energy Society. Instrukce pro přihlášení do volebního systému obdržíte v samostatné zprávě při zahájení voleb. Volby budou ukončeny 10. 12. 2015 v 14:00 hodin, výsledek bude vyhlášen na valné hromadě naší sekce 11.12.Valná hromada CS Power and Energy society se uskuteční v pátek 11. 12. 2015 od 13:15 v budově FEL ČVUT v Praze, Technická 2, místnost č. 355.

S pozdravem,
Zdeněk Müller
místopředseda CS IEEE Power and Energy Society